Polityka Zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, klienci mają prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej na odległość (przez Internet) bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, która nie jest przewoźnikiem, przyjmuje posiadanie towaru.

2. Wyjątki od prawa do odstąpienia Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku:

  • Dostarczenia towarów, które szybko się psują lub mają krótki termin przydatności do użycia.
  • Dostarczenia towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, zostają nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.
  • Dostarczenia towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Procedura odstąpienia od umowy Aby skorzystać z prawa odstąpienia, klient musi poinformować sklep o swojej decyzji w formie pisemnej przed upływem wyżej wymienionego terminu. Można to zrobić poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail sklepu. Sklep potwierdzi otrzymanie takiej informacji.

4. Zwroty Po odstąpieniu od umowy klient jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi klient. Towar należy zwrócić nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu, w miarę możliwości.

5. Zwrot płatności Sklep zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od klienta płatności, włączając koszt dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania innej formy dostawy niż najtańsza zwykła forma dostawy oferowana przez sklep), niezwłocznie i w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inną metodę; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

6. Reklamacje Klient ma prawo do reklamacji towaru niezgodnego z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie lub elektronicznie na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, informując klienta o dalszym postępowaniu.